A

A


Śp. o. Leoncjusz Cyronik OFM
10 lutego 2015 r. odszedł do Pana w Piotrkowie Trybunalskim o. Leoncjusz Cyronik. Urodził się w Łosiatynie na Wołyniu, w diecezji łuckiej, 4 stycznia 1918 r., w rodzinie rolniczej Saturnina i Janiny Gładkowskiej. Na chrzcie otrzymał imie Mieczysław. Po śmierci rodziców, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej,...
Nominacje profesorskie dla o. Narcyza Klimasa
O. Narcyz Klimas otrzymał nominacje na profesora nadzwyczajnego od Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej oraz od ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych, o. Michaela Perry. O. Narcyz od 27 lat pracuje w Kustodii Ziemi Świętej. Odbył czteroletnie studia teologiczne w Jerozolimie. W 1997 r. obronił doktorat z historii...
Zakończenie Roku św. Jana z Dukli
Pozwólmy zreformować się Duchowi Świętemu - zachęcał w niedzielę, 4 stycznia 2015 r. w Dukli o. Jarosław Kania. Prowincjał zakonu bernardynów w Polsce przewodniczył uroczystej Mszy św., która zakończyła obchody 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli - patrona Polski oraz Roku św. Jana z Dukli, ustanowionego...
Życzenia Ojca Prowincjała na Boże Narodzenie 2014 r.
Boże Narodzenie jest czasem szczególnego obdarowania, w którym hojność Boga przekracza wszelkie nasze wyobrażenie. Syn Boży w swojej nieskończonej miłości daje nam samego siebie, ogarnia każdego z nas niewypowiedzianą miłością. Prawdziwie rodzi się w naszych sercach przez przebaczenie...
List Ojca Generała na Boże Narodzenie 2014 r.
Ewangelia wg św. Jana mówi nam, że przyjście Słowa-które stało się-ciałem, podobne jest do światła przychodzącego na świat tkwiący w niewoli ciemności (J 1,5). Zatrzymajmy sie w tym świętym czasie, gdy najdłuższe w roku noce zniewalają w ciemności Północ, a najdłuższe dni w roku...
Śp. o. Grzegorz Walasik OFM
14 grudnia 2014 r. zmarł w Krakowie o. Grzegorz Walasik, prezbiter Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (oo. Bernardynów) Zakonu Braci Mniejszych. Urodził się 2 lutego 1951 r. w Bielawie (woj. dolnośląskie). W latach1965-1969 był uczniem Małego Seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (tak nazywało się wówczas...
Zobacz wszystkie


      Rok Życia Konsekrowanego     


      Rok Życia Konsekrowanego