A

A


Życzenia Ojca Prowincjała na Wielkanoc 2014
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja (Sekwencja paschalna)   Oto dzień, który Pan uczynił. Oto dzień powszechnej nadziei. Nie możemy nigdy utracić nadziei w zwycięstwo dobra na złem i życia nad śmiercią. Odkąd ukrzyżowany Nazarejczyk powstał z martwych o świcie dnia...
Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 2014
Niedziela Palmowa to dzień uroczystej inauguracji Odpustu Wielkiego Tygodnia. W tym dniu o godz. 10.45 Kustosz Sanktuarium, o. Gracjan Kubica OFM poświęcił palmy przy kaplicy św. Rafała. Po procesji do bazyliki sprawowano Eucharystię, w czasie której odśpiewano Pasję - opis chwalebnej Męki Pana...
O. Romuald Kośla konsultorem Komisji Duchowieństwa
O. dr hab. Romuald Kośla, rektor WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, został mianowany przez Episkopat Polski konsultorem Komisji Duchowieństwa. Decyzja została zatwierdzona w na 364. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski.
Wiosenne spotkanie Konferencji Północnosłowiańskiej
W Wambierzycach w dniach 6-7 kwietnia 2014 r. miało miejsce spotkanie Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, wchodzących w skład Konferencji Północnosłowiańskiej (Konferencja Północnosłowiańska "SLAN", to jednostka organizacyjna Zakonu Braci Mniejszych, skupiająca...
Śp. o. Gedeon Bała OFM
16 lutego 2014 r. w Radomiu odszedł do Pana o. Gedeon Bała. Urodził się 15 grudnia 1934 r. w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim (woj. lubelskie). Na chrzcie otrzymał imię Czesław. Do Zakonu Braci Mniejszych w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów) wstąpił w 1953 r. Po roku nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne, a...
Dzień Życia Konsekrowanego w Dukli
W liturgiczne święto Ofiarowania Pańskiego, po raz 18. obchodzony był Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Obchodząc Wielki Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli osoby życia konsekrowanego z Archidiecezji Przemyskiej licznie zgromadziły się przy relikwiach Patrona Archidiecezji, aby od świętego Zakonnika uczyć się...
Zobacz wszystkie


      2014 rokiem św. Jana z Dukli: 600-lecie urodzin     


      2014 rokiem św. Jana z Dukli: 600-lecie urodzin