A

A


Zakończenie Roku św. Jana z Dukli
Pozwólmy zreformować się Duchowi Świętemu - zachęcał w niedzielę, 4 stycznia 2015 r. w Dukli o. Jarosław Kania. Prowincjał zakonu bernardynów w Polsce przewodniczył uroczystej Mszy św., która zakończyła obchody 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli - patrona Polski oraz Roku św. Jana z Dukli, ustanowionego...
Życzenia Ojca Prowincjała na Boże Narodzenie 2014 r.
Boże Narodzenie jest czasem szczególnego obdarowania, w którym hojność Boga przekracza wszelkie nasze wyobrażenie. Syn Boży w swojej nieskończonej miłości daje nam samego siebie, ogarnia każdego z nas niewypowiedzianą miłością. Prawdziwie rodzi się w naszych sercach przez przebaczenie...
List Ojca Generała na Boże Narodzenie 2014 r.
Ewangelia wg św. Jana mówi nam, że przyjście Słowa-które stało się-ciałem, podobne jest do światła przychodzącego na świat tkwiący w niewoli ciemności (J 1,5). Zatrzymajmy sie w tym świętym czasie, gdy najdłuższe w roku noce zniewalają w ciemności Północ, a najdłuższe dni w roku...
Śp. o. Grzegorz Walasik OFM
14 grudnia 2014 r. zmarł w Krakowie o. Grzegorz Walasik, prezbiter Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (oo. Bernardynów) Zakonu Braci Mniejszych. Urodził się 2 lutego 1951 r. w Bielawie (woj. dolnośląskie). W latach1965-1969 był uczniem Małego Seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (tak nazywało się wówczas...
Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia, Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”....
Sympozjum na temat sanktuariów franciszkańskich
W dniach 17-18 listopada 2014 r. w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się sympozjum adresowane do kustoszy sanktuariów Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. Wśród uczestników byli odpowiedzialni za kierowanie franciszkańskimi miejscami kultu w Polsce, na...
Zobacz wszystkie


      Rok Życia Konsekrowanego     


      Rok Życia Konsekrowanego