Administracja

ADMINISTRACJA

INNE URZĘDY, KOMISJE i REFERATY

RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący O. Albin Kolarski
O. Marceli Gęśla
O. Hadrian Kamas

KOMISJA REMONTOWO-BUDOWLANA I OCHRONY ZABYTKÓW

Przewodniczący O. Marceli Gęśla
Członkowie Inspektor Budowlany (osoba świecka)
O. Cyprian Moryc

PROWINCJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW

O. Cyprian Moryc

REFERAT DS. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

O. Alojzy Garbarz

DOM ŚW. SZYMONA

Dyrektor O. Wenancjusz Stasiuk

WICEPOSTULATURA

Wicepostulator O. Tytus Fułat
Sekretarz O. Aleksander Sitnik

KULT ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH PROWINCJI

Animator O. Krystian Olszewski

ARCHIWUM PROWINCJI

Archiwista O. Narcyz Klimas
Współpracownik O. Władysław Waśko

BIBLIOTEKA PROWINCJI

Dyrektor O. Andrzej Pabin

MUZEUM PROWINCJI

Dyrektor O. Efrem Obruśnik
Współpracownik O. Marcin Kozdrach

KOMISJA ARCHIWALNO-BIBLIOTECZNA

Przewodniczący O. Narcyz Klimas
Członkowie: O. Andrzej Pabin
O. Władysław Waśko
O. Nazariusz Popielarski

WYDAWNICTWO „CALVARIANUM”

Dyrektor O. Wenancjusz Stasiuk
Rada Wydawnictwa: O. Romuald Kośla
O. Cyprian Moryc
O. Egidiusz Włodarczyk

STUDIO NAGRAŃ I WYDAWNICTWO MULTIMEDIALNE „FANFARA”

Dyrektor O. Julian Śmierciak

PRZEGLĄD KALWARYJSKI

Redaktor O. Franciszek Salezy Nowak

RZECZNIK PRASOWY

O. Alojzy Garbarz

ANIMATOR DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU
ORAZ NIENARUSZALNOŚCI STWORZENIA

O. Marceli Gęśla

EGZAMINATORZY DO ŚWIĘCEŃ

O. Emilian Lenart
O. Roland Pancerz

CENZORZY KSIĄŻEK

O. Edmund Świerczek
O. Romuald Kośla
O. Roland Pancerz