Urzędy w zakresie Ewangelizacji

URZĘDY W ZAKRESIE EWANGELIZACJI

Nasz sposób na głoszenie Dobrej Nowiny we współczesnym świecie
Sekretarz Ewangelizacji O. Egidiusz Włodarczyk
Koordynator Nowej Ewangelizacji O. Bartymeusz Kędzior

EWANGELIZACJA MISYJNA

Moderator O. Marceli Gęśla
Zastępca Moderatora O. Ludwik Żołnierczyk

REFERAT DS. REKOLEKCJI I MISJI LUDOWYCH

Referent O. Egidiusz Włodarczyk

SEKRETARIAT DO SPRAW MISJI I EWNGELIZACJI

Sekretarz O. Egidiusz Włodarczyk
Członkowie:
O. Marceli Gęśla moderator ewangelizacji misyjnej
O. Ludwik Żołnierczyk zastępca moderatora ewangelizacji misyjnej
O. Nikodem Sobczyński asystent FZŚ
O. Egidiusz Włodarczyk referent ds. rekolekcji i misji ludowych
O. Fabian Wikiera duszpasterz powołań
O. Klaudiusz Baran referent LSO i Scholi
O. Stefan Rymarczyk referent oaz franciszkańskich
 • Duszpasterstwo Młodzieży

  Referent O. Fabian Wikiera
  Animator duszpasterstwa LSO i scholi O. Klaudiusz Baran
  Animator duszpasterstwa oaz franciszkańskich O. Stefan Rymarczyk
  Animator duszpasterstwa powołań O. Fabian Wikiera
 • Duszpasterstwo trzeźwości

  Referent O. Adrian Loryś
  Zastepca O. Wojciech Frączyk
  O. Arnold Marek
  O. Herbert Nesterenko
 • Katolickie Szkoły Bernardyńskie im. bł. Anastazego Pankiewicza

  Miejsce: Łódź
  Dyrektor O. Juwenalis Andrzejczak
  Pedagog szkolny O. Bartosz Stankiewicz
  Katecheta br. Cyliak Budzisz