A

A

Urzędy i Referaty Prowincji

A. URZĘDY W ZAKRESIE FORMACJI

Sekretarz Formacji i Studiów: O. Roland Pancerz
Moderator Formacji Ciągłej: O. Anicet Gruszczyński

SEKRETARIAT FORMACJI I STUDIÓW

Przewodniczący: O. Roland Pancerz - Rektor WSD
Członkowie:
O. Anicet Gruszczyński moderator formacji ciągłej
O. Herbert Nesterenko magister kleryków i juniorystów
O. Erwin Ceklarz magister nowicjatu
O. Kalikst Piotrowski magister postulatu
O. Fabian Wikiera animator duszpasterstwa powołań









 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rektor O. Roland Pancerz
Magister kleryków i juniorzystów, Dyrektor biblioteki O. Herbert Nesterenko
Wicerektor, Wicemagister, Sekretarz Rektoratu WSD O. Anicet Gruszczyński
Ojciec duchowny O. Barnaba Olszewski
Grono wychowawców: O. Herbert Nesterenko
O. Roland Pancerz
O. Anicet Gruszczyński
O. Gwidon Hensel
O. Hadrian Kamas
Spowiednicy: O. Wojciech Frączyk
O. Albin Kolarski
O. Faustyn Kuśnierz
O. Marceli Gęśla
Ekonom O. Albin Kolarski























NOWICJAT

Magister O. Erwin Ceklarz
Wicemagister O. Rufin Kyc
Ojciec duchowny O. Hipolit Brożek
Grono Wychowawców: O. Erwin Ceklarz
O. Sylwester Skirliński
O. Rufin Kyc
Spowiednicy: O. Hipolit Brożek
O. Efrem Obruśnik
O. Arnold Marek


POSTULAT

Magister O. Kalikst Piotrowski
Wicemagister O. Juliusz Chłanda
Grono wychowawców: O. Kalikst Piotrowski
O. Sławomir Zaporowski
O. Juliusz Chłanda
Ojciec duchowny O. Honorat Ćwikła
Spowiednicy: O. Gabriel Kudzia
O. Krzysztof Kaczmarek













B. URZĘDY W ZAKRESIE EWANGELIZACJI

Sekretarz Ewangelizacji O. Egidiusz Włodarczyk
Koordynator Nowej Ewangelizacji O. Bartymeusz Kędzior

SEKRETARIAT DO SPRAW MISJI I EWNGELIZACJI

Sekretarz O. Egidiusz Włodarczyk
Członkowie:
O. Gerwazy Podworski moderator ewangelizacji misyjnej
O. Nikodem Sobczyński asystent FZŚ
O. Egidiusz Włodarczyk referent ds. rekolekcji i misji ludowych
O. Fabian Wikiera referent LSO i Scholi, duszpasterz powołań
O. Alojzy Garbarz referent oaz franciszkańskich











EWANGELIZACJA MISYJNA

Moderator O. Gerwazy Podworski



REFERAT DS. REKOLEKCJI I MISJI LUDOWYCH

Referent O. Egidiusz Włodarczyk



DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

Referent O. Fabian Wikiera
Animator duszpasterstwa LSO i scholi O. Fabian Wikiera
Animator duszpasterstwa oaz franciszkańskich O. Alojzy Garbarz
Animator duszpasterstwa powołań O. Fabian Wikiera







DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI

Referent O. Adrian Loryś
Zastepca O. Wojciech Frączyk
  O. Arnold Marek
O. Herbert Nesterenko







KATOLICKIE SZKOŁY BERNARDYŃSKIE
IM. BŁ. ANASTAZEGO PANKIEWICZA w Łodzi

Dyrektor O. Juwenalis Andrzejczak
Pedagog szkolny O. Bartosz Stankiewicz


C. INNE URZĘDY I KOMISJE

RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący O. Albin Kolarski
  O. Wenancjusz Stasiuk
O. Marceli Gęśla

KOMISJA REMONTOWO-BUDOWLANA I OCHRONY ZABYTKÓW

Przewodniczący O. Marceli Gęśla
Członkowie Inspektor Budowlany (osoba świecka)
O. Cyprian Moryc






PROWINCJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW

O. Cyprian Moryc



REFERAT DS. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

O. Wenacjusz Stasiuk



DOM ŚW. SZYMONA

Dyrektor O. Wenacjusz Stasiuk



WICEPOSTULATURA

Wicepostulator O. Tytus Fułat
Sekretarz O. Aleksander Sitnik




KULT ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH PROWINCJI

Animator O. Krystian Olszewski



ARCHIWUM PROWINCJI

Archiwista O. Narcyz Klimas
Współpracownik O. Władysław Waśko




BIBLIOTEKA PROWINCJI

Dyrektor O. Andrzej Pabin



MUZEUM PROWINCJI

Dyrektor O. Efrem Obruśnik
Współpracownik O. Marcin Kozdrach




KOMISJA ARCHIWALNO-BIBLIOTECZNA

Przewodniczący O. Narcyz Klimas
Członkowie: O. Andrzej Pabin
O. Władysław Waśko
O. Nazariusz Popielarski







WYDAWNICTWO „CALVARIANUM”

Dyrektor O. Wenancjusz Stasiuk
Rada Wydawnictwa: O. Romuald Kośla
O. Cyprian Moryc
O. Egidiusz Włodarczyk







STUDIO NAGRAŃ I WYDAWNICTWO MULTIMEDIALNE "FANFARA"

Dyrektor O. Julian Śmierciak



PRZEGLĄD KALWARYJSKI

Redaktor O. Franciszek Salezy Nowak



RZECZNIK PRASOWY

O. Hadrian Kamas



ANIMATOR DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU
ORAZ NIENARUSZALNOŚCI STWORZENIA

O. Gerwazy Podworski



EGZAMINATORZY DO ŚWIĘCEŃ

O. Emilian Lenart
O. Roland Pancerz




CENZORZY KSIĄŻEK

O. Edmund Świerczek
O. Romuald Kośla
O. Roland Pancerz